pühapäev, 22. september 2013

Männikjärve raba õpperada


Männikjärve raba õpperada asub Endla looduskaitsealal. Endla looduskaitseala laiub kolme maakonna territooriumil: Jõgevamaal, Järvamaal ja Lääne-Virumaal. Männikjärve raba jääb Jõgeva maakonda. Raja pikkuseks on 7,3 km, rada algab ning lõpeb ühes ja samas kohas. Järgnevalt on välja toodud raja skeem:
Rada algab Tooma külast, kus paikneb ka Endla looduskaitseala keskus. Samuti on Toomal olemas parkimisvõimalus looduskaitseala külastajatele.


Kohe looduskaitseala keskuse sissesõidutee alguses näitab viit Männikjärve raba õpperajale.
Samuti on parklas olemas looduskaitseala kaart ja matkaradade marsruudid.Männikjärve rabasse jõudmiseks tuleb esmalt läbida tee, mis läheb läbi hobusekoplite vahelt.
Koplites liiguvad ringi Tooma hobusekasvatuse hobused, kes ei lase ennast möödakäijatest segada.
Peale hobusekopleid tuleb keerata vasakule, mida näitab ka rajaviit.
Olemegi jõudnud looduskaitseala piirile. Rabasse jõudmiseks tuleb läbida 300-400 meetri pikkune lõik.
Laudtee poole kõndides jääb vasakule rabamännik.
Paremal pool on kasvukohatüübiks siirdesoo, puuliikideks kased ja kuused.
Laudtee alguses on olemas jällegi üks infotahvel.
Edasi kulgeb rada mööda laudteed, mis on hetkel üpris halvas seisukorras.

Tormiheide laudtee ääres:
Männikjärve raba:
Raja ääres paiknevad infotahvlid, mis kirjeldavad rabas esinevaid liike.
Männikjärve rabas paiknevad ka EMHI vaatlusväljakud ja mõõtepunktid.

Vana laudtee, õigemini selle jäänused:
Vaade läänesuunas:
Vaade lõunasse:
Laudtee on kohati päris mädanenud, eriti ettevaatlik tuleb olla laukaid ületades.
EMHI aurumisväljak:
Vaateplatvorm:

Hetkel on vaateplatvorm külastajatele suletud.
Vaateplatvormi esimene trepp puudub, ilmselt on ära võetud, et takistada torni pääsemist:

"Natukene" lagunenud:
Ka vaateplatvormi rõdul on infotahvel:
Vaade tornist ida suunas:
Vaade põhjasuunas:
Vaade läänesuunas:
Vaade lõunasuunas:
Tornist edasi on laudtee natuke paremas seisus.

Ka rabalindude kohta võib infotahvlitelt lugeda:
Järjekordne EMHI mõõtepunkt:
Rabalaugas:
Kasepahk:
 
Älvestik:

Siin vajusin läbi laudtee:
Umbes 220-aastane mänd:
Kraavidest-ojadest viivad üle korralikud purded:


Järjekordne vaatluspunkt:

Vaade üle õla tagasi:
Rabamännik:
Mustjõgi:

Mustjõest läände jääb Linnusaare raba, kuhu matkajatel asja pole.
Raja kõige kaugeim punkt:
Rajale langenud puud on läbi saetud ja kenasti kõrvale tõstetud:
Põdrakahjustus kuusel:

Rada on hästi tähistatud:
Männikjärv paistmas läbi metsa:

Vaade Männikjärvele:
Infotahvel Männikjärve kaldal:
Männikjärve äärne tee suunaga Tooma poole:
Ja sama tee suunaga Kärde poole:
Kunagise Tooma sookatsejaama juhataja maja:
Parkimisplats juba paistab:
Laululava Toomal Linajärve ääres:
Samas on olemas ka lõkkeplats pinkide ja lauaga: